TECHNO-GRANTY 2019 / 2020

TECHNO-GRANTY 2019 / 2020

Już po raz czwarty przed uczniami szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski otwiera się szansa pozyskania środków finansowych na realizację swoich nowatorskich pomysłów technicznych. Ideą Funduszu „TECHNO-GRANT prowadzonego przez Powiat Ostrowski jest gromadzenie środków finansowych i przeznaczenie ich na wsparcie realizacji nowatorskich lub innowacyjnych projektów technicznych lub technologicznych uczniów lub zespołów uczniowskich – wspomaganych przez nauczycieli.
NASI LAUREACI. Przypomnijmy, że w pierwszej edycji konkursu uczeń Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU Maciej Andrzejewski uhonorowany tytułem Techno-Innowator za innowacyjny prototyp piasty rowerowej 7t. Natomiast w drugiej i trzeciej edycji laureatem został Wiktor Tetrzona – uczeń ZSTE CKU – za projekt pod tytułem „Wykonanie prototypu drukarki 3D+2D” oraz projekt urządzenia do recyklingu instalacji elektrycznej.
Od trzeciej edycji obowiązuje zmodernizowany regulamin. Uczniowie szkół technicznych będą mogli składać wnioski do dyrektora macierzystej szkoły do 10 grudnia bieżącego roku. Komisje szkolne będą rekomendowały dyrektorom maksymalnie po 3 wnioski w  kategoriach: Techno – Innovator – projekt najbardziej innowacyjny, Techno-Idea  – najlepszy pomysł, – Techno – Kreator – najlepsze wdrożenie. Regulamin dopuszcza międzyszkolne zespoły projektowe, ale ich projekty składać się będzie za pośrednictwem określonej jednej szkoły. Wytypowane przez szkoły wnioski wraz z opisem pomysłu, preliminarzem wyliczonych już kosztów należy zgłaszać do starostwa (za pośrednictwem dyrekcji szkół) do 23 grudnia. We wniosku musi być wskazany opiekun. Jest obowiązkiem, aby uczniowie startujący mieli swojego opiekuna – nauczyciela czuwającego nad realizacją działań. Wnioski uczniów będą ocenianie komisyjnie przez panel ekspertów. To eksperci będą określać wysokość grantów – środków finansowych na wybrane projekty.
CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM PROJEKTU?  Mogą być to projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń  itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, automatyki, ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, ekologii, zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarzadzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej.
PANEL EKSPERTÓW. Granty przyznaje panel ekspertów, który później, po prezentacji rezultatów w kwietniu  2020 roku oceni projekty i przyzna najlepszym nagrody w formie tytułu i stypendium.
CO NAJPIERW? Najpierw pomysł. Później przekonaj wybranego nauczyciela, który mógłby zastać Twoim opiekunem projektu. Później weryfikuje propozycje dyrekcja szkoły, a następnie, wspólnie opracujecie tekst wniosku, który należy skierować do rozpatrzenia do starostwa.

Regulamin Techno – Granty (.doc)