Techno-granty 2021/2022

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce ogłoszenia w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące VI edycji Konkursu „TECHNO – GRANT”.


JAK TO DZIAŁA?

1️⃣ Najpierw pomysł.

2️⃣ Później przekonaj wybranego nauczyciela, który mógłby zastać Twoim opiekunem projektu.

3️⃣ W następny kroku propozycję weryfikuje dyrekcja szkoły.

4️⃣ Następnie wspólnie opracujecie tekst wniosku, który należy skierować do rozpatrzenia do starostwa. Zgodnie z obowiązującym regulaminem uczniowie mogą składać wnioski do dyrektora macierzystej szkoły do 15 grudnia bieżącego roku. Wytypowane wnioski wraz z opisem pomysłu, preliminarzem wyliczonych już kosztów należy zgłaszać do starostwa za pośrednictwem dyrekcji szkół.

5️⃣ Wnioski uczniów będą ocenianie komisyjnie przez panel ekspertów. To eksperci będą określać wysokość grantów – środków finansowych na wybrane projekty.


Już po raz kolejny przed uczniami ostrowskich szkół średnich prowadzonych otwiera się szansa pozyskania środków finansowych na realizację swoich nowatorskich pomysłów technicznych. Ideą Funduszu „TECHNO-GRANT prowadzonego przez Powiat Ostrowski jest wsparcie organizacyjne i finansowe realizacji nowatorskich lub innowacyjnych projektów technicznych lub technologicznych uczniów lub zespołów uczniowskich – wspomaganych przez nauczycieli.

NASI LAUREACI

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji konkursu czeń Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU Maciej Andrzejewski uhonorowany tytułem Techno-Innowator za innowacyjny prototyp piasty rowerowej 7t. Natomiast w drugiej i trzeciej edycji laureatem został Wiktor Tetrzona – uczeń ZSTE CKU – za projekt pod tytułem „Wykonanie prototypu drukarki 3D+2D” oraz projekt urządzenia do recyklingu instalacji elektrycznej.

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM PROJEKTU?

Mogą być to projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, automatyki, ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, ekologii, zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarzadzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej.

PANEL EKSPERTÓW.

Granty przyznaje panel ekspertów, który później, po prezentacji rezultatów w kwietniu 2021 roku oceni projekty i przyzna najlepszym nagrody w formie tytułu i stypendium.

Więcej szczegółów tutaj: https://bip.powiat-ostrowski.pl/artykul-8001.html


REGULAMIN FUNDUSZU „TECHNO-GRANT” do pobrania tutaj:

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie doc