Trwa realizacja projektu Powiatu Ostrowskiego pn. ,,Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’.

Trwa realizacja projektu Powiatu Ostrowskiego pn. ,,Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’. Przedmiotem projektu jest realizacja programu wspierającego innowacyjne kształcenie zawodowe w Powiecie Ostrowskim, którego wprowadzenie przyczynia się do podniesienia wiedzy i kompetencji  uczniów oraz nauczycieli. Zadania projektowe są podzielone na 3 szkoły: Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU (w tym CKP), Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych. Szkoły mogą liczyć na wsparcie w zakresie nowej infrastruktury (sprzęt i wyposażenie do zajęć), nauczyciele na specjalistyczne szkolenia, a uczniowie na szkolenia i kursy oraz staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Działania w projekcie będą prowadzone do 2022 roku. Tym samym zachęcamy do zgłaszania się uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.