Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r.

Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się wg następującego porządku:

  • o godzinie 9.00 uczniowie klas  II, III i IV technikum oraz II i III Branżowej Szkoły I Stopnia spotykają się z wychowawcami i opiekunami zajęć praktycznych o godzinie w wyznaczonych niżej salach:
Klasa Wychowawca/opiekun sala
B2a mgr J. Nagel 20
B2b mgr E. Tomaszewska  (w zast.

A. Kędzierska-Cybułka)

28
B2c mgr A. Kubiak 24
B3a mgr Maria Matuszczak 40
B3b mgr B. Michalska-Krawczyk 30
B3c mgr inż. R. Stasiak 14
B3d mgr G. Sznajder 44
T2a mgr M. Piotrowska 36
T2b mgr M. Kosińska – Puchalska 52
T3a mgr I. Adamek 11
T3b mgr J. Kuna 34
TP4a mgr inż. D. Walczak PCH
TP4b mgr B. Sibińska 10
TG4a mgr R. Stempniak 15
TG4b mgr M. Wołowicz 37

 

  • o godzinie 10.15 uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia spotykają się z wychowawcami i opiekunami zajęć praktycznych w wyznaczonych niżej salach. Klasowe listy uczniów wywieszone zostaną przy wejściu do szkoły.
Klasa Wychowawca/opiekun sala
B1a mgr G. Puchalski 10
B1b mgr M. Waliszewska 11
B1c mgr inż. M. Matuszczak 49
B1d mgr K. Działoszyńska 15
B1e mgr inż. A. Ampuła 46
T1a inż. Ł. Kanarkowski 31
T1b mgr I. Pietrzykowska 48
T1c mgr W. Trzcielińska 14
T1d mgr K. Sadowski 17

 

Pierwsze zajęcia w szkole dla dorosłych odbędą się 3 i 4 września 2022 r. od godziny 8.00.