Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. wg następującego porządku:

Uczniowie klas II, III, IV, V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia spotykają się z wychowawcami i opiekunami zajęć praktycznych o godzinie 9.00 w wyznaczonych niżej salach:

Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
B2a mgr G. Puchalski 9.00 111 (dawna 30)
B2b mgr M. Waliszewska 9.00 052 (dawna 9)
B2c mgr inż. M. Matuszczak 9.00 209 (dawna 49)
B2d mgr K. Działoszyńska 9.00 109 (dawna 28)
B2e mgr inż. A. Ampuła 9.00 206 (dawna 46)
B3a mgr J. Nagel 9.00 101 (dawna 20)
B3b mgr I. Michalak 9.00 117 (dawna 37)
B3c mgr A. Kubiak 9.00 105 (dawna 24)
T2a inż. Ł. Kanarkowski 9.00 112 (dawna 31)
T2b mgr I. Pietrzykowska 9.00 207 (dawna 47)
T2c mgr W. Trzcielińska 9.00 107 (dawna 26)
T2d mgr K. Sadowski 9.00 013 (dawna 17)
T3a mgr M. Piotrowska 9.00 116 (dawna 36)
T3b mgr M. Kosińska – Puchalska 9.00 212 (dawna 52)
T4a mgr I. Adamek 9.00 003 (dawna 11)
T4b mgr J. Kuna 9.00 114 (dawna 34)
T5a mgr inż. D. Walczak 9.00 PCH
T5b mgr B. Sibińska 9.00 023 (dawna 4)

Uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia spotykają się o godzinie 10.15 z dyrektorem, pedagogami, psychologiem, doradcą zawodowym i wychowawcami oraz opiekunami zajęć praktycznych w sali sportowej. Następnie uczniowie przechodzą do wyznaczonych niżej sal:

Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
B1a mgr M. Wołowicz 10.15 016 (dawna 10)
B1b mgr R. Stempniak 10.15 003 (dawna 11)
B1c mgr M. Matuszczak 10.15 201 (dawna 40)
B1d mgr W. Jarosz 10.15 011 (dawna 15)
B1e mgr inż. R. Stasiak 10.15 008 (dawna 14)
T1a mgr G. Sznajder 10.15 205 (dawna 44)
T1b mgr P. Nagrodzka 10.15 111 (dawna 30)
T1c mgr B. Michalska-Krawczyk 10.15 109 (dawna 28)

Ze względu na remont terenu przed salą gimnastyczną uczniowie wchodzić będą do sali wejściem wewnętrznym, przez korytarz szkolny.

Pierwsze zajęcia w szkole zaocznej odbędą się w dniach 9-10 września 2023 r.
w godzinach od 8.00 do 15.00.