Uroczystość zakończenia nauki uczniów klas maturalnych

Uroczystość zakończenia nauki uczniów klas maturalnych Technikum Nr 4, słuchaczy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1. odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godzinie 13.30 w sali sportowej.