UWAGA! Wolne miejsca w klasach pierwszych!

 1. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w pierwszych klasach Technikum Nr 4 z nauką następujących zawodów:
   • Technik Spawalnictwa,
   • Technik Mechanik (Operator obrabiarek skrawających),
   • Technik Pojazdów Samochodowych.

2. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  z nauką zawodu

   • Mechanik Motocyklowy. Zajęcia praktyczne zapewniamy w Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTE CKU.

W związku z zakończeniem rekrutacji elektronicznej podania o przyjęcie w formie pisemnej prosimy składać w sekretariacie uczniowskim.