Ważne porozumienie z MAHLE BEHR

WAŻNE POROZUMIENIE Z MAHLE BEHR

Podpisanie porozumienia o współpracy między MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski, a Zespołem Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU było sformalizowaniem trwającej już kilka lat współpracy oraz niezbędnym wstępem do zawarcia umów w sprawie staży uczniowskich w roku 2020 i w kolejnych latach. Do podpisania tego porozumienia doszło 13. lutego, w obecności starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego, zainteresowanego rozwojem kontaktów przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi i rozwojem edukacji zawodowej w powiecie ostrowskim. W imieniu ostrowskiego MAHLE dokument podpisał dyrektor zakładu – Zdzisław Kujawa. Na miejsce wydarzenia celowo wybrano pracownię obróbki skrawaniem Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTE CKU, bowiem pierwsze staże uczniowskie będą związane z zawodem operatora obrabiarek skrawających.

Staż uczniowski to zupełnie nowa forma szkolenia praktycznego. Ma się on odbywać w okresie nauki i będzie realizowany na elastycznych zasadach. Szkoła w porozumieniu z zakładem oraz uczniem ustalają okres trwania stażu, a także zakres realizowanego podczas stażu w zakładzie programu nauczania. W trakcie stażu uczniowie będą nabywać zarówno umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu, jak i  umiejętności dodatkowe, które zwiększą szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Uczniowie otrzymują w czasie stażu wynagrodzenie od MAHLE a okres odbytego stażu uczniowskiego będzie zaliczał się do okresu zatrudnienia, od którego zależą późniejsze uprawnienia pracownicze. Staże są korzystne dla uczniów, bowiem jeszcze w okresie edukacji będą mieli możliwość uczyć zawodu się w rzeczywistych warunkach jego wykonywania i pod opieką fachowców. Pracodawca natomiast wspierając stażystów w nauce zapoznaje ich jednocześnie ze specyfiką pracy w zakładzie, jego organizacją i określonym profilem produkcji. Stwarza to możliwość pozyskania w przyszłości nowych pracowników, którzy będą odpowiadać potrzebom przedsiębiorstwa.

Ostrowska firma MAHLE to jeden z największych pracodawców w regionie. Zatrudnia blisko 2 500 osób i zajmuje się produkcją chłodnic, kondensorów i innych elementów układów chłodzenia i klimatyzacji do samochodów. Przy ostrowskim zakładzie mocno rozwijane jest Centrum Badań i Rozwoju (R&D), w którym opracowywane nowe produkty i rozwiązania z obszaru chłodzenia samochodów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. Firma dostarcza miliony sztuk chłodnic rocznie do największych producentów samochodów i stale zwiększa zatrudnienie – najnowsze oferty pracy można znaleźć na firmowej stronie internetowej jobs.mahle.com

MAHLE w Ostrowie w pełni wspiera prowadzenie kształconych obecnie w ZSTE CKU zawodów, a ponadto akceptuje wprowadzenie nowego zawodu do technikum o nazwie technik spawalnictwa.
Szkoła jest przygotowana do nauki nowego zawodu. Po modernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego na ulicy Wojska Polskiego może teraz optymalnie wykorzystać nowoczesną wielostanowiskową pracownię spawalniczą oraz doświadczenia nabyte podczas prowadzenia pozalekcyjnych zajęć ze spawalnictwa.
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych zamierza rozpocząć kształcenie nowego zawodu od września 2020 roku. Zawód technik spawalnictwa został wymieniony w tegorocznej prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zapotrzebowania na krajowym rynku pracy i zaliczony tam został do zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. Został on także wykazany jako szczególnie istotny dla rozwoju województwa wielkopolskiego.