WAŻNY komunikat dla Kandydatów do klas pierwszych

Mamy informację, że elektroniczny system rekrutacyjny nie pokazuje szkołom tych kandydatów, którzy nie dopełnili obowiązku i nie przesłali skanu wnioski w postaci załącznika lub nie dostarczyli tego wniosku w wersji papierowej do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
Dlatego drodzy Kandydaci prosimy o upewnienie się, czy rzeczywiście rekrutacyjny system elektroniczny Was skutecznie zarejestrował. Prosimy o sprawdzenie w szkole pierwszego wyboru (w sekretariacie) czy wasze dane osobowe są widoczne na liście kandydatów.