Ważny komunikat

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Z uwagi na akcję strajkową, mającą się odbyć w poniedziałek 08 kwietnia 2019 roku, jeszcze dzisiaj w dzienniku elektronicznym zamieszczone zostaną komunikaty o zmianie planu lekcji poszczególnych oddziałów w związku z niemożnością zrealizowania większości zajęć dydaktycznych. Prawdopodobnie w poniedziałek w całym ZST-E CKU odbędzie się tylko 21 lekcji. W związku z tym ulegnie zmianie ich organizacja – terminy odbywania się. Planujemy ponadto realizację zajęć zastępczych o charakterze opiekuńczym.

Informuję, że w poniedziałek dniu 8 kwietnia w budynku szkolnym na ul. Kantaka będzie otwarte tylko jedno – główne wejście do szkoły w celu ewidencjonowania osób przychodzących i wychodzących.

W poniedziałek w Centrum Kształcenia Praktycznego nie odbędą się zajęcia praktyczne zawodowe, a będą realizowane tylko zajęcia o charakterze opiekuńczym. Uczniów, którzy w poniedziałek przyjdą do Centrum Kształcenia Praktycznego zobowiązuję do zgłoszenie się do wicedyrektora Sławomira Olszewskiego.

W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie proszę Rodziców o rozważenie decyzji o zatrzymaniu swoich dzieci w domach w poniedziałek, a następnie usprawiedliwieniu nieobecności.

Nie wiemy na razie kiedy zakończy się strajk. W związku z tym uprzejmie proszę o śledzenie kolejnych informacji i komunikatów dotyczących realizacji zajęć dydaktycznych w następnych dniach.

Ponadto informuję jednocześnie, że zajęcia z zakresu przygotowania zawodowego u pracodawców dla młodocianych pracowników – uczniów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej – odbywają się planowo.

Marek Wojtasz