Z książką mi do twarzy – konkurs fotograficzny

Szkolny konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy”. Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o przesłanie zdjęć przedstawiających czytające osoby lub grupy osób w różnych miejscach (np. w autobusie, w parku, na szkolnym korytarzu) na adres bibliotekakantaka@gmail.com. Konkurs trwa od 21-go października 2019 do 20-go stycznia 2020 roku. W dniu 23-go stycznia 2020roku w bibliotece szkolnej odbędzie się wręczenie nagród.

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:
– popularyzowanie czytelnictwa;
– inspirowanie uczniów do rozwijania nawyku czytania;
– rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych;
– doskonalenie umiejętności fotograficznych.

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów ZST-E CKU w Ostrowie Wlkp.
3. Przedmiotem fotografii powinny być osoby lub grupy osób czytające w różnych miejscach (np. w autobusie, w parku, na szkolnym korytarzu, w klasie).
4. Fotografie należy przesłać na adres bibliotekakantaka@gmail.com w dniach od 21 października 2019 do 20-go stycznia 2020roku.
5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20-go stycznia 2020 roku.