Zagraniczne praktyki zawodowe

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSTE CKU

11 czerwca podsumowaliśmy w szkole projekt  pod nazwą „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”, który realizowany był w roku szkolnym 2018/2019. Praktykanci – uczniowie technikum i szkoły branżowej I. stopnia –- otrzymali z rąk dyrektora szkoły dwujęzyczne certyfikaty uczestnictwa oraz tzw. europasy.  Poświadczają one nabycie pierwszych międzynarodowych doświadczeń zawodowych na europejskim rynku pracy. W ZSTE CKU był to już siódmy projekt zagranicznych staży zawodowych. Celem głównym projektu było odbycie dziesięciodniowych staży zawodowych przez 30 uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk i elektryk. Praktyki zawodowe realizowano w specjalistycznych pracowniach zawodowych niemieckiej szkoły w Sonnebergu oraz w angielskich przedsiębiorstwach motoryzacyjnych Plymouth w Wielkiej Brytanii. Po pracy i szkoleniu stażyści odbywali zajęcia językowe, integracyjne i krajoznawcze. Wrócili do kraju zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia i kompetencje zawodowe, językowe, społeczne, kulturowe. Nominalnym organizatorem przedsięwzięcia był  Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU, ale znacząco wspierał go finansowo i organizacyjnie Powiat Ostrowski jako organ prowadzący. Projekt był realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie Wiedza Rozwój Edukacja, a współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas uroczystości dyrektor podziękował opiekunom poszczególnych grup praktykantów Wiesławie Trzcielińskiej, Iwonie Pietrzykowskiej i Grzegorzowi Puchalskiemu, a także szkolnej koordynatorce projektu Darii Wincek. Dla ZSTE CKU był to już siódmy projekt staży  zagranicznych współfinansowany przez UE i Powiat Ostrowski.