Zakończenie szkolnego projektu staży zagranicznych

W dniu 20 grudnia 2015 roku dokonaliśmy podsumowania jednego z dwóch zrealizowanych w tym roku przez szkołę projektów staży zagranicznych. Projekt nosił nazwę: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego” i miał oznaczenie 2014-1-PL01-KA102-001421. Projekt finansowany był z użyciem środków Unii Europejskiej, w ramach programu ERASMUS+. Wartość projektu to kwota 41 386,00 Euro. W ramach tego przedsięwzięcia 20 uczniów, kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych odbyło indywidualne dziesięciodniowe staże zawodowe w angielskich zakładach mechaniki samochodowej w Plymouth.

Na spotkaniu uczestnicy sami potwierdzili, że dzięki projektowi poprawili niewątpliwie swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zwykłych, codziennych sytuacjach oraz w pracy zawodowej. Ponadto stażyści zapoznali się ze angielskimi standardami pracy w zakresie wyposażenia stanowisk, procedur związanych z wykonywaniem określonych obowiązków zawodowych. Sprawdzili także swoje przygotowanie zawodowe w działaniu poprzez wykonywanie różnych zleconych przez pracodawcę czynności. Pozytywne opinie o naszych stażystach ma nasz projektowy partner – firma EUROPA TRAINING Ltd. Ze pobytu stażystów zadowoleni są także angielscy pracodawcy z Plymouth.

Na spotkaniu dyrektor szkoły Marek Wojtasz wręczył uczestnikom projektu certyfikaty oraz tablety BLOW White, które mają służyć jako pomoce do dalszej nauki języka angielskiego.