Zdalne i stacjonarne

Komunikat o nauce w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 roku uprzejmie informujemy, że w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp. w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., z wyłączeniem przerwy świątecznej i dnia6 stycznia 2022 roku, planowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących, a także zajęcia teoretyczne zawodowe będą się odbywać zdalnie za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Natomiast zajęcia praktyczne zawodowe będą odbywać się stacjonarnie, jak dotąd, w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST-E CKU. Przewiduje się także organizację w formie stacjonarnej konsultacji dla uczniów w budynkach CKZ, z zakresu wiedzy i umiejętności sprawdzanych na egzaminach zawodowych w sesji zimowej.

Natomiast uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami w wyżej określonym okresie odbywają planowo przygotowanie zawodowe w zakładach pracy, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia związane z epidemią i zagrażające zdrowiu młodocianemu. Wymiar zajęć przygotowania zawodowego w powyższym okresie nie ulega zmianie.

Ponadto planowane na 8 i 9 stycznia 2022 r. cztery egzaminy semestralne w dwóch oddziałach branżowej szkoły II stopnia odbywać się będą stacjonarnie, w budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych.